1. Naomichi Ueda
21
2. Shoma Doi
21
3. Shuto Yamamoto
19
4. Mu Kanazaki
19
5. Gen Shoji
19
6. Daigo Nishi
17
7. GK-Hitoshi Sogahata
16
8. Kento Misao
16
9. Leo Silva
15
10. Yuma Suzuki
14
11. Yukitoshi Ito
14
12. Ryota Nagaki
13
13. Yasushi Endo
12
14. Atsutaka Nakamura
11
15. Mitsuo Ogasawara
10
16. Leandro
10
17. Hiroki Abe
09
18. Pedro Junior
08
19. Takeshi Kanamori
04
20. GK-Sun-Tae Kwoun
04
21. Yuto Misao
00
22. Takahide Umebachi
-01
23. Shuhei Akasaki
-01
24. Bueno
-01
25. Koki Machida
-02